Tilmeldte
9
Navn Bemærkning
Alex Lausen
Amalie Elgaard
Christian Madsen
Daniel Vogelius Sødequist
Diego García
Nicolai Prang
Niklas Christensen Bødker
Vincent Mejlby
William Juel