Formand
Peter Wager
Præsentation
28928840

Formand

Formanden har ansvaret for udvikling af klubbens strategi i samarbejde med bestyrelsen, sponsorer og står for at brande klubben i lokalsamfundet.
Formanden er desuden bindeled til både HKIC, Favrskov Kommune, DGI m.m.


Børn og Unge stævne og aktivitetsansvarlig

Ansvarlig for arrangementerne Fed Fredag og HBK By Night

Ansvarlig for udvælgelse og planlægning af fælles stævner, hvor HBK tager afsted til samme stævne (ca. 3 gange årligt)

Ansvarlig for sammen med resten af bestyrelsen at planlægge og afholde HBK Klubstævne (Juni måned)

Se hele beskrivelsen
Kasserer
Jeanette Madsen
Præsentation
22787779
Kasserer
 
Ansvarlig for klubbens økonomi i samarbejde med formand og den øvrige bestyrelse.
Ansvarlig for kontingentopkrævning, betaling af regninger, opkrævning af sponsor.
Udbetaling af løn til klubbens træner og hjælpetræner.
Udarbejdelse af årsregnskab og budget
 
Træner ansvarlig 
Ansvarlig for trænere og hjælpetrænere i klubben.
Ansættelse af nye træner sker i samarbejde med senioransvarlig.
Træneransvarlig udfærdiger kontrakt med træner og hjælpetræner samt opretter og indberetter løn via LetLøn.
Indhenter børneattester på trænerne
 
PR
Med redaktør på klubbens facebook siden sammen med webansvarlig og Mette Storgaard, som er klubbens medieansvarlig.
Medansvarlig for at HBK nyheder bliver bragt på Byens Nyt og i Favrskovavisen - opgaven deles med formanden
 
 
Se hele beskrivelsen
Sekretær /Administration
Anne Lindhard
Præsentation
61166706
Motionsansvarlig
Står for baneudlejning på Bavnehøjskolen, hvor det er muligt at leje en bane mandag - torsdag i tidsrummet 17-22
 
Webansvarlig
Sikre at klubbens hjemmesiden er opdateret ift. sæson, kontakt oplysninger på bestyrelse og træner og andre relevante nyheder.
Med redaktør på klubbens facebook siden sammen med formanden og Mette Storgaard, som er klubbens medieansvarlig.
Medansvarlig for at HBK nyheder bliver bragt på Byens Nyt og i Favrskovavisen - opgaven deles med formanden


Sekretær /Administration

Ansvarlig for at tømme klubbens mail box

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Jeppe Wehner
Præsentation
50570295

Jeppe er ny i bestyrelsen og vil være ”manden i marken” hvor han bl.a. vil have fokus på hvordan vi f.eks. Kan tjene flere penge til klubben. Han har allerede en god idé i ærmet omkring indsamling af flasker der skal pantes til fordel for HBK og bruges til finansiere fede aktiviteter for klubbens medlemmer 

Se hele beskrivelsen
Per Juel
Præsentation
24290353

Børn og Unge stævne og aktivitetsansvarlig

Ansvarlig for arrangementerne Fed Fredag og HBK By Night

Ansvarlig for udvælgelse og planlægning af fælles stævner, hvor HBK tager afsted til samme stævne (ca. 3 gange årligt)

Ansvarlig for sammen med resten af bestyrelsen at planlægge og afholde HBK Klubstævne (Juni måned)

Se hele beskrivelsen
Rasmus Tran
Præsentation
20842248

Rasmus er nyvalgt til bestyrelsen hvor hans primære opgave er at være bindeled mellem det vi kalder ”livet i hallen” og ind i bestyrelsesrummet. Rasmus er træner i klubben og har godt føling med vores børn- og ungdomshold og vi har brug for at binde de to poler sammen, så bestyrelsesarbejdet understøtter trænerne og omvendt. 

Se hele beskrivelsen
Bo Snediker Jacobsen
Præsentation
29799360
Bo er senior-ansvarlig og dermed bindeled mellem klubbens seniorspiller, både mandag- og onsdagsholdet og bestyrelsen i HBK. Bo er ansvarlig for holdturnering i seniorrækken, herunder tilmelding af hold og kontaktperson for holdlederne. Bo trækker medlemslister i klubmodul og sikre at alle spillere er medlem og tilmeldt så der bliver opkrævet kontingent. 
Se hele beskrivelsen
Anne Lindhard
Præsentation
61166706
Motionsansvarlig
Står for baneudlejning på Bavnehøjskolen, hvor det er muligt at leje en bane mandag - torsdag i tidsrummet 17-22
 
Webansvarlig
Sikre at klubbens hjemmesiden er opdateret ift. sæson, kontakt oplysninger på bestyrelse og træner og andre relevante nyheder.
Med redaktør på klubbens facebook siden sammen med formanden og Mette Storgaard, som er klubbens medieansvarlig.
Medansvarlig for at HBK nyheder bliver bragt på Byens Nyt og i Favrskovavisen - opgaven deles med formanden


Sekretær /Administration

Ansvarlig for at tømme klubbens mail box

Se hele beskrivelsen
B&U stævne og aktivitet ansvarlig
Per Juel
Præsentation
24290353

Børn og Unge stævne og aktivitetsansvarlig

Ansvarlig for arrangementerne Fed Fredag og HBK By Night

Ansvarlig for udvælgelse og planlægning af fælles stævner, hvor HBK tager afsted til samme stævne (ca. 3 gange årligt)

Ansvarlig for sammen med resten af bestyrelsen at planlægge og afholde HBK Klubstævne (Juni måned)

Se hele beskrivelsen
Peter Wager
Præsentation
28928840

Formand

Formanden har ansvaret for udvikling af klubbens strategi i samarbejde med bestyrelsen, sponsorer og står for at brande klubben i lokalsamfundet.
Formanden er desuden bindeled til både HKIC, Favrskov Kommune, DGI m.m.


Børn og Unge stævne og aktivitetsansvarlig

Ansvarlig for arrangementerne Fed Fredag og HBK By Night

Ansvarlig for udvælgelse og planlægning af fælles stævner, hvor HBK tager afsted til samme stævne (ca. 3 gange årligt)

Ansvarlig for sammen med resten af bestyrelsen at planlægge og afholde HBK Klubstævne (Juni måned)

Se hele beskrivelsen
Motionsansvarlig
Anne Lindhard
Præsentation
61166706
Motionsansvarlig
Står for baneudlejning på Bavnehøjskolen, hvor det er muligt at leje en bane mandag - torsdag i tidsrummet 17-22
 
Webansvarlig
Sikre at klubbens hjemmesiden er opdateret ift. sæson, kontakt oplysninger på bestyrelse og træner og andre relevante nyheder.
Med redaktør på klubbens facebook siden sammen med formanden og Mette Storgaard, som er klubbens medieansvarlig.
Medansvarlig for at HBK nyheder bliver bragt på Byens Nyt og i Favrskovavisen - opgaven deles med formanden


Sekretær /Administration

Ansvarlig for at tømme klubbens mail box

Se hele beskrivelsen
Webmaster
Anne Lindhard
Præsentation
61166706
Motionsansvarlig
Står for baneudlejning på Bavnehøjskolen, hvor det er muligt at leje en bane mandag - torsdag i tidsrummet 17-22
 
Webansvarlig
Sikre at klubbens hjemmesiden er opdateret ift. sæson, kontakt oplysninger på bestyrelse og træner og andre relevante nyheder.
Med redaktør på klubbens facebook siden sammen med formanden og Mette Storgaard, som er klubbens medieansvarlig.
Medansvarlig for at HBK nyheder bliver bragt på Byens Nyt og i Favrskovavisen - opgaven deles med formanden


Sekretær /Administration

Ansvarlig for at tømme klubbens mail box

Se hele beskrivelsen
Senior ansvarlig
Bo Snediker Jacobsen
Præsentation
29799360
Bo er senior-ansvarlig og dermed bindeled mellem klubbens seniorspiller, både mandag- og onsdagsholdet og bestyrelsen i HBK. Bo er ansvarlig for holdturnering i seniorrækken, herunder tilmelding af hold og kontaktperson for holdlederne. Bo trækker medlemslister i klubmodul og sikre at alle spillere er medlem og tilmeldt så der bliver opkrævet kontingent. 
Se hele beskrivelsen
Træner ansvarlig
Jeanette Madsen
Præsentation
22787779
Kasserer
 
Ansvarlig for klubbens økonomi i samarbejde med formand og den øvrige bestyrelse.
Ansvarlig for kontingentopkrævning, betaling af regninger, opkrævning af sponsor.
Udbetaling af løn til klubbens træner og hjælpetræner.
Udarbejdelse af årsregnskab og budget
 
Træner ansvarlig 
Ansvarlig for trænere og hjælpetrænere i klubben.
Ansættelse af nye træner sker i samarbejde med senioransvarlig.
Træneransvarlig udfærdiger kontrakt med træner og hjælpetræner samt opretter og indberetter løn via LetLøn.
Indhenter børneattester på trænerne
 
PR
Med redaktør på klubbens facebook siden sammen med webansvarlig og Mette Storgaard, som er klubbens medieansvarlig.
Medansvarlig for at HBK nyheder bliver bragt på Byens Nyt og i Favrskovavisen - opgaven deles med formanden
 
 
Se hele beskrivelsen

Østervangshallen

Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten

Vestjysk Bank Arena

Hadbjergvej 12, Hadsten

Bavnehøjsskolens gymnastiksal

Skovvangsvej 20, Hadsten
©2018 Hadsten Badmintonklub