Privacy policy

Formålet med vores hjemmeside er at give inspiration og viden om Hadsten Badminton Klub produkter og løsninger. ?Ved brug af hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og er indforstået med vores privacy policy. www.hadstenbadmintonklub.dk drives af Hadsten Badminton Klub og er underlagt dansk lovgivning.

Vilkår og betingelser

Ophavsret

Alt materiale på hjemmesiden er beskyttet af ophavsret, medmindre andet tydeligt er angivet. Du må derfor ikke kopiere, distribuere, genskabe, genudgive, ændre, videresende, sælge eller på anden måde kommunikere noget af dette materiale, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra Hadsten Badminton Klub. Du må kun hente materiale fra www.hadstenbadmintonklub.dk til personlige og ikke-kommercielle formål.

Logo

Hadsten Badminton Klub logo og andre, som er vist på siden, tilhører Hadsten Badminton Klub. Hvis du har behov for at bruge logoet kan du kontakte Hadsten Badminton Klub.

Indholdet

Vi tilstræber at oplysningerne på www.hadstenbadmintonklub.dk er korrekte, men Hadsten Badminton Klub tager dog forbehold for fejl eller mangler. Indholdet stilles til rådighed for dig, som det er, og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Hadsten Badminton Klub påtager sig intet ansvar for skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på hjemmesiden er på egen risiko.

Oplysninger fra dig til hjemmesiden og til klubmodul.dk

Alle oplysninger i forbindelse med din registrering behandles med fortrolighed. Dine oplysninger vil ikke blive benyttet til andet formål end det oplyste. Det vil sige til, at du tilmelder dig holdet, via navn, adresse, fødselsdato og kreditoplysninger. Du vil kunne modtage løbende informationer omkring nyheder, aflysninger m.m. fra Hadsten Badminton Klub.

Vi indsamler kun et minimum af data om dig ved tilmelding eller henvendelser via www.hadstenbadmintonklub.dk

Hvis du opgiver dine kontaktoplysninger, kreditkortoplysninger vil disse blive gemt og opbevaret jf. Person data forordningen af 25. maj 2018.

Ved henvendelse giver du samtykke til, at vi må opbevare de relevante oplysninger i rimelig tid eller til en interesse eller samarbejde ophører. Hvorefter data vil blive slettet jf. person data forordningen af 25. maj 2018.

Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger vi opbevarer på dig, kan dette ske ved henvendelse til Hadsten Badminton Klub, hvorefter vi inden for 5 hverdage vil fremsende oplysninger til dig.

Dansk lovgivning

Alt på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.

Privacy Policy

Ved brug af www.hadstenbadmintonklub.dk accepterer du vores disclaimer og er indforstået med privacy policy. Hjemmesiden er ejet og drevet af Hadsten Badminton Klub, som er en dansk forening og underlagt dansk lovgivning. Hadsten Badminton Klub værner om dine personlige oplysninger, når du benytter hjemmesiden. Vores privacy policy angiver, hvilke oplysninger vi indhenter og hvordan vi anvender informationen. Personlige oplysninger som navn, adresse og e-mail indhentes alene, når du frivilligt oplyser dem.

Kontakt Hadsten Badminton Klub

Du er velkommen til at kontakte Hadsten Badminton Klub hvis du har spørgsmål eller kommentarer på hadstenbk@gmail.com. Du bedes oplyse dit navn, og e-mail adresse ved henvendelser. Oplysningerne bliver ikke videregivet til andre.

Ikke-personlige oplysninger

Når du benytter www.hadstenbadmintonklub.dk, indsamler vi ikke-personlige oplysninger for at du kan få den bedste oplevelse af siden. Tekniske oplysninger er automatisk indsamlet for at spore, hvordan hjemmesiden benyttes. Til formålet bruger vi "cookies". Cookies er mindre datafiler, som din browser kan placere på din computer, når du besøger forskellige hjemmesider. Du kan fjerne brugen af cookies i din browser for at forhindre, at cookies bliver placeret på din computer. Selv om det ikke vil have betydning for de basale funktioner af hjemmesiden, kan det hindre hjemmesiden i at fungere som tiltænkt.

Links

Hadsten Badminton Klub er ikke ansvarlig for, hvordan persondata bliver brugt i links på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Hadsten Badminton Klub

Østervangshallen

Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten

Vestjysk Bank Arena

Hadbjergvej 12, Hadsten

Bavnehøjsskolens gymnastiksal

Skovvangsvej 20, Hadsten
©2018 Hadsten Badmintonklub