2022-2023 15.08.2022  -  23.06.2023
Vejledning

Børn & unge - begynder/let øve (B&U)

Motionshold for børn og unge i alderen 5-18 år der enten er  begynder (ny) / let øvet (spillet 1-2 sæson) eller øvet (spillet 2-3 sæson).

  

Tilmeld/Læs mere - (3)

Turnering / meget øvet (TU/ØV)

Hold for børn og unge i alderen 9-18 år, der er turneringsspiller (holdturnering og øvrige stævner) eller meget øvet motion spiller (spillet 3-4 sæsoner eller derover).

 
Meget øvet motion spiller
Spillere (U9-U19) der har spillet badminton i mindst 3 sæson. Du træner sammen med turneringsspillerne men du behøver ikke deltage i holdturnering for at spille på holdet, men du må gerne  Hvis du er interesseret i at spille holdturnering, så skal dette angives ifm. tilmelding under kommentar til tilmelding
 
Turneringsspiller
Spillere (U9-U19) som ønsker at spille turnering og som automatisk bliver tilmeldt sæsonens holdturnering.
Tilmelding til holdturnering og sammensætning af hold foretages af bestyrelsens turnerings ansvarlig. Umiddelbart efter sæsonstart indkaldes forældre og spiller til et informationsmøde.

Turnerings spillere træner som udgangspunkt 2 gange om ugen - mandag og onsdag 

Du skal derfor tilmelde dig til at spille både mandag og onsdag - find det turneringshold der passer til din årgang. Du kan se på holdbeskrivelsen om der er tale om et turneringshold - angivet som TUR eller TU/ØV
 
Spillere som har tilmeldt sig både mandag- og onsdagsholdet får refunderet 150 kr. pr. halvår i rabat. I starter med at betale fuld pris på begge hold, og så vil kasseren tilbagebetale rabatten på 150 kr. til det kort der er anvendt ved tilmelding.
 
 
 
 
Tilmeld/Læs mere - (2)

Turnering (TUR)

Hold for turneringsspiller i alderen 9-18 år.

Turneringsspiller

Spillere (U9-U19) som ønsker at spille turnering og som automatisk bliver tilmeldt sæsonens holdturnering.
Tilmelding til holdturnering og sammensætning af hold foretages af bestyrelsens turnerings ansvarlig. Umiddelbart efter sæsonstart indkaldes forældre og spiller til et informationsmøde.

Turnerings spillere træner som udgangspunkt 2 gange om ugen - mandag og onsdag 

Du skal derfor tilmelde dig til at spille både mandag og onsdag - find det turneringshold der passer til din årgang. Du kan se på holdbeskrivelsen om der er tale om et turneringshold - angivet som TUR eller TU/ØV

Spillere som har tilmeldt sig både mandag- og onsdagsholdet får refunderet 150 kr. pr. halvår i rabat. I starter med at betale fuld pris på begge hold, og så vil kasseren tilbagebetale rabatten på 150 kr. til det kort der er anvendt ved tilmelding.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Senior - motion (SEN2)
Hold for seniorspillere (18 år og derover) hvor der spilles motion-mix. Man behøver ikke at have en fast makker men møder bare op i hallen og så spilles der på kryds og tværs af alder og køn.

 

Ønsker du at deltage i holdturnering, så skal dette angives ifm. tilmelding under feltet kommentar til tilmelding 

Der er også et senior turneringshold (mandag) og man må gerne spille på begge hold.

Spillere som har tilmeldt sig både mandag- og onsdagsholdet får refunderet 150 kr. pr. halvår i rabat. I starter med at betale fuld pris på begge hold, og så vil kasseren tilbagebetale rabatten på 150 kr. til det kort der er anvendt ved tilmelding.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Motionister (MOT)
Hold for motionister (over 18 år) der ønsker at leje en bane (1 time) på Bavnehøjskolen
Tilmeld/Læs mere - (1)

SFO (SFO)

SFO badminton i samarbejde med skolerne - man kan ikke tilmelde sig holdet, da der er tale om en aktivitet i SFO tiden.

Der er tilknyttet én ungdomstræner til holdet og skolen stiller med én pædagog

Tilmeld/Læs mere - (2)

Senior - øvet (SEN1)

Senior - øvet er for spillere (over 18 år) der har spillet motion eller evt. på turneringshold, og som har en vis spillererfaring. 

Spiller som udgangspunkt med i holdturnering.

Det er også muligt at spille på senior motions-mix holdet om onsdagen.   

Spillere som har tilmeldt sig både mandag- og onsdagsholdet får refunderet 150 kr. pr. halvår i rabat. I starter med at betale fuld pris på begge hold, og så vil kasseren tilbagebetale rabatten på 150 kr. til det kort der er anvendt ved tilmelding. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Fredagstræning for U13/U15/U17 (FRE)

Fredagstræning for alle U13-U19 som bare elsker at spille badminton, og syntes at det kunne være fedt at mødes med vennerne i hallen...også en fredag.

Der er ikke krav til noget specifikt niveau 

Tilmeld/Læs mere - (1)

HBK Talent U15/U17/U19 (TAL)

HBK Talent er et nyt tilbud til klubbens allerdygtigste U15/U17/U19 spillere. Der trænes på et meget højt niveau én gang om ugen herunder fysisk træning. 

 

 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Efterskole medlemsskab (EFTER)

HBK medlemmer der tager på efterskole kan stadig være tilknyttet klubben og spille med på de træningsdage, hvor de er hjemme fra efterskole, primært fredag og mandag. 

Det er ligeledes muligt at deltage i event og aktiviteter, hvor der er 100% egenbetaling, f.eks. HBK by Night. 

Som efterskole medlem kan du ikke deltage i de stævner og aktiviteter, hvor klubben yder tilskud til arrangementet, da efterskole medlemsskabet er til en meget reduceret takst. 

Du kan ikke deltage i holdturnering på vegne af HBK da det er en turnering som betales af klubben.


Det koster 100 kr. at tegne et efterskole medlemsskab, og det gælder for hele sæsonen uanset tilmeldingstidspunkt. 

 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Østervangshallen

Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten

Vestjysk Bank Arena

Hadbjergvej 12, Hadsten

Bavnehøjsskolens gymnastiksal

Skovvangsvej 20, Hadsten
©2018 Hadsten Badmintonklub